TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè, Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh

$1,4 triệu/tháng
Mã: 321588 Diện tích: 15
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè
  • TÌM NGƯỜI Ở GHÉP-PHÒNG 4NGƯỜI-cầu ThịNghè

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN