Đất Kiệt oto Bình Kỳ, Hoà Quý, giá 1.450, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

$1,45 tỷ
Mã: 321557 Diện tích: 88
  • Đất Kiệt oto Bình Kỳ, Hoà Quý, giá 1.450
  • Đất Kiệt oto Bình Kỳ, Hoà Quý, giá 1.450
  • Đất Kiệt oto Bình Kỳ, Hoà Quý, giá 1.450
  • Đất Kiệt oto Bình Kỳ, Hoà Quý, giá 1.450
  • Đất Kiệt oto Bình Kỳ, Hoà Quý, giá 1.450
  • Đất Kiệt oto Bình Kỳ, Hoà Quý, giá 1.450

Bán lô kiệt oto Bình Kỳ
- kiệt 4m
- diện tích: 88,2m2
- kiệt thông

Mã: 321557 Diện tích: 88

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN