Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe, Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

$499 triệu
Mã: 321553 Diện tích: 245
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe
  • Mình Cần Bán Lô View Đẹp Cách Đà Lạt 30p đi xe

Diện Tích 12,5x20 có 100m thổ cư sổ riêng Giá 499tr
Đường xe Hơi Tận Đât View Nhìn Thị Trấn Nhỏ

Mã: 321553 Diện tích: 245

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN