NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM, Huyện Hóc Môn - Tp Hồ Chí Minh

$4,45 tỷ
Mã: 321549 Diện tích: 150 Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 5
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM
 • NHÀ 3 TẤM SHR 5*30 XẸC ĐƯỜNG TRẦN VĂN MƯỜI HM

Mã: 321549 Diện tích: 150 Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 5

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN