Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m², Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương

$2 triệu/tháng
Mã: 321541 Diện tích: 209
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²
 • Cho thuê lô gốc Đất Huyện Dầu Tiếng 209m²

Cho thuê lâu dài hoặc hợp tác kinh doanh!
Chính chủ.

Mã: 321541 Diện tích: 209

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN