Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13, Thị xã Tân Uyên - Bình Dương

$750 triệu
Mã: 321530 Diện tích: 61 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13
 • Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp. .4,8 ×13

Nhà Cửa Gỗ, Cầu Thang Gỗ đẳng cấp.
4,8 ×13 =62m2
Giá chỉ hơn 700.
Hòa chính Chủ

Mã: 321530 Diện tích: 61 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN