Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$65 triệu/tháng
Mã: 321520 Diện tích: 270
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM
  • Mặt bằng suốt 270m2 ngang 9m mt ÔNG ÍCH KHIÊMM

Mặt bằng trống suốt
Ngang 9m
270m2
Ngay vị tria trung tâm
Cho thuê lâu dài

Mã: 321520 Diện tích: 270

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN