Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá, Huyện Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh

$790 triệu
Mã: 321440 Diện tích: 64 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá
 • Nhà gần chợ Bình Chánh, cam kết đúng giá

Mã: 321440 Diện tích: 64 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN