Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8, Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh

$5,3 triệu/tháng
Mã: 321345 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8
 • Căn hộ mini mới full nội thất, Âu Dương Lân quận 8

Mã: 321345 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1 Đặt cọc: 5,300,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN