Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$6,5 triệu/tháng
Mã: 321297 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4
 • Căn Gác đẹp xịn_Ưu đãi chi phí_Gần Quận 4

❗️SẠCH ĐẸP - GIÁ RẺ - LOTTE #QUẬN_7❗️

Mã: 321297 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1 Đặt cọc: 8,500,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN