Nền D1 Giữa Nhà Thô - Trục Chính Hồng Loan 6A, Quận Cái Răng - Cần Thơ

$2,475 tỷ
Mã: 321275 Diện tích: 90
  • Nền D1 Giữa Nhà Thô - Trục Chính Hồng Loan 6A
  • Nền D1 Giữa Nhà Thô - Trục Chính Hồng Loan 6A
  • Nền D1 Giữa Nhà Thô - Trục Chính Hồng Loan 6A
  • Nền D1 Giữa Nhà Thô - Trục Chính Hồng Loan 6A
  • Nền D1 Giữa Nhà Thô - Trục Chính Hồng Loan 6A
  • Nền D1 Giữa Nhà Thô - Trục Chính Hồng Loan 6A

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN