Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!, Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh

$5,3 triệu/tháng
Mã: 321272 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!
 • Kế bên quận 1, Căn hộ mọi người đang tìm kiếm!

Mã: 321272 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN