Đất Bình Tân giáp Tân Phú _ Còn 1lô ., Quận Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh

$2,9 tỷ
Mã: 321268 Diện tích: 50
  • Đất Bình Tân giáp Tân Phú _ Còn 1lô .
  • Đất Bình Tân giáp Tân Phú _ Còn 1lô .
  • Đất Bình Tân giáp Tân Phú _ Còn 1lô .
  • Đất Bình Tân giáp Tân Phú _ Còn 1lô .
  • Đất Bình Tân giáp Tân Phú _ Còn 1lô .
  • Đất Bình Tân giáp Tân Phú _ Còn 1lô .

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN