Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT, Quận Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh

$2,58 tỷ
Mã: 321181 Diện tích: 65 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT
 • Chung cư RichStar 65m² 2PN 2.580tỷ Giá Siêu HÓT

Mã: 321181 Diện tích: 65 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN