Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3, Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh

$8,65 tỷ
Mã: 321171 Diện tích: 48 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3
 • Bán nhà mới đẹp hẻm 80 Trần Quang Diệu,P.14,Quận 3

Chủ Gửi

Mã: 321171 Diện tích: 48 Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN