Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou, Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

$4,3 triệu/tháng
Mã: 321160 Diện tích: 28
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou
  • Phòng-28m2-gần bệnh viện Phú nhuận-Nguyễn văn trou

Phòng đẹp như hình
- 28m2 - full nôi thất
- 200/28 Nguyễn trọng tuyển phường tám quận Phú nhuận . Sát Nguyễn văn trỗi. Truong quốc đung
-gia 4tr3
- điện 4
Nước 100/1 người
Tất cả con lai miên phí

Mã: 321160 Diện tích: 28

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN