Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12, Quận 12 - Tp Hồ Chí Minh

$115 tỷ
Mã: 321127 Diện tích: 4560
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12
 • Cần bán xưởng may 4560m2. Phường Hiệp Thành Quận12

Mình cần ra một công ty may vẫn đang hoạt động tại Phường Hiệp Thành Quận 12, TP.HCM. với diện tích 4560 mét vuông có văn phòng kho bãi xuất công và điện đầy đủ. ai có nguồn ra giới thiệu mình với ạ.

Mã: 321127 Diện tích: 4560

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN