CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6, Quận 6 - Tp Hồ Chí Minh

$4,5 triệu/tháng
Mã: 321123 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6
 • CĂN HỘ FULL NT - THANG MÁY - BẢO VỆ NGAY QUẬN 6

CH thiết kế thoáng, đường An Dương Vương, Phường 10, Quận 6

Mã: 321123 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN