Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$1,19 tỷ
Mã: 321116 Diện tích: 15 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán
  • Nhà Q Hải châu 2mk Hoàng Diệu cần bán

Mã: 321116 Diện tích: 15 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN