Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$2,32 tỷ
Mã: 282611 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp
  • Bán nhà kiệt 338 Hoàng Diệu thiết kế đẹp

Mã: 282611 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN