Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu, Quận 4 - Tp Hồ Chí Minh

$2,55 tỷ
Mã: 282606 Diện tích: 33 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu
 • Bán Gấp Nhà Hẻm 756 ĐVB 3,4x10m Giá 2tỷ550 Nở Hậu

Mã: 282606 Diện tích: 33 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN