cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh, Quận Hà Đông - Hà Nội

$8,5 triệu/tháng
Mã: 282603 Diện tích: 33
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh
 • cho thuê nhà riêng đầu ngõ trần phú để kinh doanh

cho thuê nhà riêng Trần Phú Hà Đông
-Nhà thiết kế 3 tầng thông sàn
-Diện tích 33m2 nhà đầu ngõ có thể kinh doanh thoải mái

Mã: 282603 Diện tích: 33

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN