CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC, Huyện Hóc Môn - Tp Hồ Chí Minh

$140 triệu
Mã: 282579 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC
  • CHỈ VỚI 140TR, CĂN HỘ THÔNG MINH NGAY CỤM KCN, KDC

⛔️ ĐẦU TƯ #CĂN_HỘ THÔNG MINH ⛔️

Mã: 282579 Diện tích: 60 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN