Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ, Huyện Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh

$2,6 tỷ
Mã: 282514 Diện tích: 89
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ
  • Đất dự án MT đg VĨNH LỘC B, Chỉ 1,5 tỷ, Đã có sổ

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN