Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét, Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang

$820 triệu
Mã: 282507 Diện tích: 110
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét
  • Đất sổ hồng riêng 5x22 mặt đường 27 mét

trung tâm thành phố, công viên, trường mầm non tuổi hồng gần khu thương mãi, sát kcn FLC đang bắt đầu vào thi công.

Mã: 282507 Diện tích: 110

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN