ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

$780 triệu
Mã: 282462 Diện tích: 108
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR
  • ĐẤT TRUNG TÂM NGAY CHỢ ĐÊM PHƯỜNG 2- GIÁ CHỈ 780TR

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN