bán nền đất đường 3/2 ct, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,15 tỷ
Mã: 282423 Diện tích: 39
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct
  • bán nền đất đường 3/2 ct

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN