DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG, Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam

$1,45 tỷ
Mã: 282417 Diện tích: 120
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
 • DỰ ÁN ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Dự án: ĐẤT NỀN VEN SÔNG CỔ CÒ - LIỀN KỀ KHU CN ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC.
Thông tin chi tiết: MALLORCAR RIVER CITY - THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VEN SÔNG

Mã: 282417 Diện tích: 120

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN