KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN, Huyện Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh

$1,6 tỷ
Mã: 282386 Diện tích: 96 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN
  • KẸT TIỀN MÙA DỊCH CẦN BÁN NHÀ MT ĐOÀN NGUYỄN TUẤN

Mã: 282386 Diện tích: 96 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN