Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$1,45 tỷ
Mã: 282344 Diện tích: 22 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều
 • Nhà lầu mới hẻm 38 Nguyễn Trãi Ninh Kiều

Mã: 282344 Diện tích: 22 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN