Bán đất công mặt tiền 61C gần cầu trầu hôi, Huyện Phong Điền - Cần Thơ

$18 tỷ
Mã: 282333 Diện tích: 9000
  • Bán đất công mặt tiền 61C gần cầu trầu hôi
  • Bán đất công mặt tiền 61C gần cầu trầu hôi
  • Bán đất công mặt tiền 61C gần cầu trầu hôi
  • Bán đất công mặt tiền 61C gần cầu trầu hôi
  • Bán đất công mặt tiền 61C gần cầu trầu hôi
  • Bán đất công mặt tiền 61C gần cầu trầu hôi

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN