Biểu Tượng mới của TP Tuy Hòa THE LIGHT, Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

$900 triệu
Mã: 282250 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1
  • Biểu Tượng mới của TP Tuy Hòa THE LIGHT
  • Biểu Tượng mới của TP Tuy Hòa THE LIGHT
  • Biểu Tượng mới của TP Tuy Hòa THE LIGHT
  • Biểu Tượng mới của TP Tuy Hòa THE LIGHT
  • Biểu Tượng mới của TP Tuy Hòa THE LIGHT
  • Biểu Tượng mới của TP Tuy Hòa THE LIGHT

Căn hộ The Light Phú Yên ánh sáng mở ra kỷ nguyên đầu tư mới tại thị trường Phú Yên.

Mã: 282250 Diện tích: 30 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN