Nền đẹp giá rẻ 6x12m, Giá 260tr, Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh

$260 triệu
Mã: 282223 Diện tích: 72
  • Nền đẹp giá rẻ 6x12m, Giá 260tr
  • Nền đẹp giá rẻ 6x12m, Giá 260tr
  • Nền đẹp giá rẻ 6x12m, Giá 260tr
  • Nền đẹp giá rẻ 6x12m, Giá 260tr
  • Nền đẹp giá rẻ 6x12m, Giá 260tr
  • Nền đẹp giá rẻ 6x12m, Giá 260tr

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN