LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL, Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh

$3,3 tỷ
Mã: 282222 Diện tích: 52 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL
 • LIÊN TỈNH 5 p 5 Q 8 ..4 M 2 DÀI 8 M GIÁ 3 TỶ 5 TL

Mã: 282222 Diện tích: 52 Tầng / lầu: 1 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN