Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ, Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

$3,45 tỷ
Mã: 282198 Diện tích: 253 Phòng ngủ: 2
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ
 • Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ

Nhà mặt tiền LÊ HỒNG PHONG, thích hợp làm nhà trọ.

Mã: 282198 Diện tích: 253 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN