Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình, Huyện Cao Phong - Hòa Bình

$750 triệu
Mã: 282170 Diện tích: 4200
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình
  • Cần Bán Mảnh Đất Siêu Rẻ Tại Hoà Bình

✅✅✅Chỉ với 750 triệu sở hữu ngay 4200m2 có 2000m2 đất ở tại Cao Phong, Hòa Bình.

Mã: 282170 Diện tích: 4200

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN