Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm, Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

$2,7 tỷ
Mã: 282167 Diện tích: 593
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm
  • Bán 593m Giá 2.7ty Qlo 57 gần Ngã Ba Cây Trâm

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN