Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN, Thành phố Bến Tre - Bến Tre

$2,2 tỷ
Mã: 282115 Diện tích: 594
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN
  • Đất Thành phố Bến Tre 593m2. Phú Nhuận Bến Tre.PN

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN