NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$7,5 triệu/tháng
Mã: 282081 Diện tích: 61.51 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN
 • NHÀ TRỆT LẦU HẺM 15 HOÀNG VĂN THỤ - 2 PN

✅NHÀ CHO THUÊ (nắm chủ)

Mã: 282081 Diện tích: 61.51 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN