phòng Q6 full nội thất siêu đẹp, Quận 6 - Tp Hồ Chí Minh

$4 triệu/tháng
Mã: 282064 Diện tích: 35
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp
 • phòng Q6 full nội thất siêu đẹp

- Thông báo dự án duy trì -
Địa chỉ: 963A Lò Gốm, P8 Q6
Phòng: 4tr Full nội thất có bếp
+ điện 3.5k
+ nước 100k ng
+ xe free tối đa 2 xe
+ phí DV 150k phòng.
Tối đa 3ng
Giữ phòng 7 ngày

Mã: 282064 Diện tích: 35

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN