Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới, Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

$3,2 tỷ
Mã: 282036 Diện tích: 1000
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới
  • Đất sổ đỏ mặt tien 40x25 lộ 173 mới

Dự án: Đất lo 173 moi.
Thông tin chi tiết: Đất mặt tiền lộ 173 mới , mặt tien 40m , cách ngã 4 khoang 300m, cách chợ, uy ban 400m, thuộc xa chau hoa, GT-BT

Mã: 282036 Diện tích: 1000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN