Lô đất đẹp mặt tiền đường Nguyễn Hàm Ninh, Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế

$1,5 tỷ
Mã: 282021 Diện tích: 93
  • Lô đất đẹp mặt tiền đường Nguyễn Hàm Ninh
  • Lô đất đẹp mặt tiền đường Nguyễn Hàm Ninh
  • Lô đất đẹp mặt tiền đường Nguyễn Hàm Ninh
  • Lô đất đẹp mặt tiền đường Nguyễn Hàm Ninh
  • Lô đất đẹp mặt tiền đường Nguyễn Hàm Ninh
  • Lô đất đẹp mặt tiền đường Nguyễn Hàm Ninh

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN