Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST, Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

$550 triệu
Mã: 282003 Diện tích: 150
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST
  • Đất Lê Hồng Phong hẻm 108 ST

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN