Đất 78m2 đầu ngõ 311 Đằng Hải, Hải An, HP, Quận Hải An - Hải Phòng

$1,39 tỷ
Mã: 281998 Diện tích: 78
  • Đất 78m2 đầu ngõ 311 Đằng Hải, Hải An, HP
  • Đất 78m2 đầu ngõ 311 Đằng Hải, Hải An, HP
  • Đất 78m2 đầu ngõ 311 Đằng Hải, Hải An, HP
  • Đất 78m2 đầu ngõ 311 Đằng Hải, Hải An, HP
  • Đất 78m2 đầu ngõ 311 Đằng Hải, Hải An, HP
  • Đất 78m2 đầu ngõ 311 Đằng Hải, Hải An, HP

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN