Nhà 5,7×12 CN 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân, Quận Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh

$3,8 tỷ
Mã: 281951 Diện tích: 68 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
  • Nhà 5,7×12 CN 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân
  • Nhà 5,7×12 CN 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân
  • Nhà 5,7×12 CN 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân
  • Nhà 5,7×12 CN 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân
  • Nhà 5,7×12 CN 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân
  • Nhà 5,7×12 CN 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân

Nhà 5,7×12 công nhận 68m² hẻm 6m thông 1/ Đình Nghi Xuân 3,8tỷ còn bớt

Mã: 281951 Diện tích: 68 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN