PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d, Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh

$3,5 triệu/tháng
Mã: 281949 Diện tích: 20
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d
 • PHÒNG TRỌ TRUNG TÂM Q8 GIỜ TỰ DO GIẢM 500k tháng d

Mã: 281949 Diện tích: 20 Đặt cọc: 3,500,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN