Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

$65 tỷ
Mã: 281797 Diện tích: 200
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
 • Khách sạn 200m2 x 10t 56p vip DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

Khách sanh chính chủ
200m2 x 10 tầng
Ngang 9m
Cách biẻn 300m
Mới xay 2019
Đang cho thuê 250 tr / tháng

Mã: 281797 Diện tích: 200

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN