Mặt bằng fpt shop 170m2 ngang 16m TRẦN CAO VÂNN, Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

$45 triệu/tháng
Mã: 281789 Diện tích: 170
  • Mặt bằng fpt shop 170m2 ngang 16m TRẦN CAO VÂNN
  • Mặt bằng fpt shop 170m2 ngang 16m TRẦN CAO VÂNN
  • Mặt bằng fpt shop 170m2 ngang 16m TRẦN CAO VÂNN
  • Mặt bằng fpt shop 170m2 ngang 16m TRẦN CAO VÂNN
  • Mặt bằng fpt shop 170m2 ngang 16m TRẦN CAO VÂNN
  • Mặt bằng fpt shop 170m2 ngang 16m TRẦN CAO VÂNN

Mặt bằng suốt đẹp
Chie việc vào kinh doanh
170m2 ngang 16m
Cho thuê lâu dài

Mã: 281789 Diện tích: 170

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN