Mb nguyên căn 1000m2 ngang 10m 3 t XÔ VIẾT N TĨNH, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$65 triệu/tháng
Mã: 281788 Diện tích: 1000
  • Mb nguyên căn 1000m2 ngang 10m 3 t XÔ VIẾT N TĨNH
  • Mb nguyên căn 1000m2 ngang 10m 3 t XÔ VIẾT N TĨNH
  • Mb nguyên căn 1000m2 ngang 10m 3 t XÔ VIẾT N TĨNH
  • Mb nguyên căn 1000m2 ngang 10m 3 t XÔ VIẾT N TĨNH
  • Mb nguyên căn 1000m2 ngang 10m 3 t XÔ VIẾT N TĨNH
  • Mb nguyên căn 1000m2 ngang 10m 3 t XÔ VIẾT N TĨNH

3 tầng
300m2 x 3 tầng
Mới xay nguyên toà
Trống suốt
Deco sẵn rất đẹo
Ngang 10m

Mã: 281788 Diện tích: 1000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN