Mb trống suốt 259m2 x 2t ngang 10m NG HỮU THỌ, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$50 triệu/tháng
Mã: 281786 Diện tích: 250
  • Mb trống suốt 259m2 x 2t ngang 10m NG HỮU THỌ
  • Mb trống suốt 259m2 x 2t ngang 10m NG HỮU THỌ
  • Mb trống suốt 259m2 x 2t ngang 10m NG HỮU THỌ
  • Mb trống suốt 259m2 x 2t ngang 10m NG HỮU THỌ
  • Mb trống suốt 259m2 x 2t ngang 10m NG HỮU THỌ
  • Mb trống suốt 259m2 x 2t ngang 10m NG HỮU THỌ

Chinah chủ
Cho thuê lâu dài
Ngang 10m
Kinh doanh tự do
250m2 x 2 tầng

Mã: 281786 Diện tích: 250

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN